Odpowiedzi

2009-12-01T18:59:34+01:00
Zbyszek napadł na posła krzyżackiego.Musiał ponieśc karę.Został skazany na karę śmierci.Danusia bardzo chciała mu pomóc.Gdy Zbyszek miał już ponieśc karę,Danusia zarzuciła mu na twarz chustkę.Był to polski zwyczaj,że jeżeli ktoś zarzucił na kogoś zasłonkę oznaczało to,że chce wyjśc za mąż i skazany został zbawiony od śmierci.

1.Spotkanie Zbyszka i Danusi w Tyńcu w gospodzie pod Lutym Turem.
2.Miłośc od pierwszego wrażenia.
3.Napad Zbyszka na posła krzyżackiego.
4.Prośba Danusi o ułaskawienie Zbyszka.
5.Uratowanie Zbyszka od śmierci.
6.Brak zgody Juranda na ślub Zbyszka i Danusi.
7.Sfałszowanie wiadomości o chorobie ojca Danusi.
8.Ślub Zbyszka i Danusi.
9.Wyjazd Danusi na spotkanie z rzekomo chorym ojcem.
10.Uprowadzenie bohaterki przez Krzyżaków.
11.Długie mozolne poszukiwania Danusi przez Zbyszka.
12.Odnalezienie chorej wycięczonej Danusi przez Zbyszka.
13.Śmierc Danusi przed grodem Spychów.
6 1 6
2009-12-01T19:02:16+01:00
Dzieje miłości Zbyszka i Danusi:
1. Spotkanie w tynieckiej gospodzie
2. Surowy wyrok królewski i ocalenie przez Danuśkę
3. Spotkanie Zbyszka z księżną Anną Danutą i Danusią w
okolicach Przasnysza
4. Ślub zakochanych
5. Porwanie Danusi przez Krzyżaków
6. Poszukiwania ukochanej przez Zbyszka
7. Odnalezienie więzionej przez Zygfryda Danusi
8. Choroba dziewczyny
9. Śmierć Jurandówny

Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. ;)
5 1 5