Odpowiedzi

2009-12-01T19:05:00+01:00
Saprobionty-organizmy wodne, których właściwym środowiskiem życia są siedliska bogate w rozkładającą się materię organiczną; mieszkańcy wód zanieczyszczonych. Saprobionty odżywiają się martwymi substancjami organicznymi. Umożliwiają samooczyszczanie wód.:)
2009-12-01T19:14:58+01:00
Organizmy żywe, żyjące w środowiskach zawierających rozkładające się szczątki roślin i zwierząt, np. w ściółce leśnej, glebie i mule.odżywiające się wyłącznie rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi. Należą do nich bakterie i grzyby oraz drobne bezkręgowce.