1. wyjaśnij pojęcie folwark
2. dlaczego szlachta zakładała folwarki?
3. w jaki sposób szlachta zakładała folwarki?
4. co produkowano w folwarkach?
5. jakie przepisy (przywileje) chroniły folwarki?
6. wymień plusy i minusy gospodarki folwarczano- pańszczyźnianej
7. wyjaśnij pojęcie ''dogmat spichlerze''.
8. opisz sytuację mieszczan w XVI w. (biorąc pod uwagę przywileje szlacheckie)
9. na czym polegał dualizm w rozwoju gospodarki europejskiej?


bardzo proszę o rozwiązanie, potrzebne na jutro (;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:18:43+01:00
1. Du że gospodarstwo szlacheckie wykorzystujące prace przymusowe chłopów.
2. Dlatego że szlachta zyskiwała możliwość szybkiego wzbogacenia się , rozbudowania gospodarstwa.
3. Służył im przywiej warcki który umożliwiał przejmowanie gospodarst sołtysów.
4. zboże chlebowe
5. przywilej czerwiński, warcki, jedlińsko krakowski, piotrkowski.
6. niestety nie wiem ; (
7.czyli przekonanie, że Europa nie jest się w stanie wyżywić bez polskiej pomocy.
8.też nie wiem. ; (
9.Przyczyny dualizmu gospodarczego:
* wielkie odkrycia geograficzne
* rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych
* pierwsza w dziejach nowożytnej Europy rewolucja cen, spowodowana napływem szlachetnych kruszców a tym samym spadek realnej wartości pieniądza
* dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów, w Europie po zachodniej stronie Łaby poprzez zmniejszenie pańszczyzny i zawierania dzierżaw krótkoterminowych, natomiast w Europie na wschód od rzeki poprzez powiększanie folwarków, tym samym odbierając ziemie chłopom.
10 3 10