1.Wyjaśnij czy zgadzasz się z opinią Leszka Kołakowskiego : "Potencjał nietolerancji jest w każdym z nas, bo potrzeba narzucania innym własnego obrazu świata jest na ogół silna".Uzasadnij swoją odpowiedź.
2.Jednym obyczajów rycerskich jest pasowanie na rycerza. Napisz co każdy rycerz musi wtedy zrobić i jak wyglada cała uroczystość.
3.Rownie ważnym obyczajem są pojedynki rycerskie. Opisz je , napisz ja rycerz wyzywa na pojedynek , oraz opisz zbroje .

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:15:33+01:00
1. Zgadzam się. Każdy człowiek chce być tym najlepszym, chce by jego zdanie zawsze liczyło się najbardziej i to on chce ustalać zasady wokół których ma kręcić się świat. Wszyscy ludzie tak mają, bez wyjątku. Tylko niektórzy tego nie okazują.
2.Tradycją są już jesienne biwaki 8 Drużyny Harcerskiej „Granatowe Tropiki” z Bojanowa, które odbywają się w stanicy Hufca ZHP Wschowa w Lginiu. Tegoroczny miał miejsce w dniach 2-4 października i przebiegał pod nazwą „SZ.SZ.70”. Hasło to związane jest z przypadającą 27 września 70 rocznicą powstania konspiracyjnego harcerstwa- „Szarych Szeregów”. Zadaniu upamiętnienia działalności i patriotycznej ofiary młodych ludzi w czasie II wojny światowej poświęcony był program biwaku. Harcerze starsi przygotowali prezentację dotyczącą powstania i działalności „Szarych Szeregów”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Sprawdzianem nabytych umiejętności był rozegrany w sobotnie przedpołudnie „Bieg Małego Powstańca”. Na jego trasie sprawdzano zgranie patrolu przy budowie kartonowej barykady w określonym czasie oraz umiejętność opatrzenia ran i bezpiecznego transportu rannego na noszach. Na innym z punktów testowano sprawność fizyczną harcerzy w czasie pokonywania toru przeszkód imitującego ulice powstańczej Warszawy. Był tu i rzut butelką „benzyny” w niemieckiego tygrysa, czy też slalom biegowy. Nie zabrakło malowania na czas napisów rodem z „Małego Sabotażu” na papierowej ścianie. W czasie trwania biwaku odbył się też turniej strzelecki z broni pneumatycznej, który wyłonił „Strzeleckiego Mistrza 8 DH”. Sobotni wieczór wypełniło ognisko z udziałem zaproszonych gości. Przybyli na nie wiceburmistrz Bojanowa Ryszard Drozdowski, przewodniczący Rady Miejskiej Bojanowa Stanisław Tomiczak oraz przewodniczący Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przy 8 DH „Granatowe Tropiki” w Bojanowie Leszek Stark, który jest dyrektorem bojanowskiej podstawówki. Przy płomieniach ogniska harcerze przedstawili przygotowane wcześniej na biwaku inscenizacje, będące rekonstrukcją najbardziej znanych akcji „Szarych Szeregów”. Przeprowadzono również quiz sprawdzający wiedzę na temat działalności „SZ.SZ”. Po oficjalnej części przy ognisku śpiewano i bawiono się oraz upieczono, co stało się już tradycją biwaków 8 DH z Bojanowa, traperski chleb.

W biwaku uczestniczyła oprócz harcerek i harcerzy z Bojanowa również grupa uczennic ze współpracującą z bojanowską szkołą podstawową Szkołą Podstawową im. bł. Edmunda Bojanowskiego z Kuźnicy Czeszyckiej wraz z opiekunem. Bojanowscy harcerze już kilka razy gościli na swoich biwakach uczniów szkół podstawowych noszących imię błogosławionego Edmunda Bojanowskiego- patrona Szkoły Podstawowej w Bojanowie, co jest jednym z elementów podpisanego między tymi szkołami Porozumienia o Współpracy.

Drużynowy oraz opiekunowie mają nadzieję, że uczestnicy biwaku wrócili do domu w dobrych nastrojach bogatsi w nową wiedzę i doświadczenia.
3. jest zawarte w 2
4 3 4