Zwiększono obszar działki w kształcie trapezu prostokątnego,wydłużając jego ramiona do punktu ich przecięcia. Krótsze ramię trapezu miało przed wydłuzeniem 15m a po wydłużeniu 24m. dłuższe ramię trapezu miało przed wydłużeniem 18,75m. Oblicz obwód działki przed i po wydłużeniu ramion trapezu

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:42:29+01:00
15 - 18,75
9 - x

x=18,75*9/15=11,25m

y²=x²-9²
y²=11,25²-81
y²=(45/4)²-81
y²=(2025/16)²-81
y²=126⁹/₁₆ - 81
y²=45⁹/₁₆
y=6,75m

z²=(x+18,75)²-24²
z²=30²-24²
z²=900-576
z²=324
z=18m

Ob1= 18m+18,75m+6,75m+15m=58,5m
Ob2=18m+18,75m+11,25m+24m=72m
2 5 2