1. Przedstaw kierunki przemian związków organicznych w organizmie
2. Jakie czynniki wpływają na efektywność działania enzymów trawiennych?
3. Jakie czynniki mogą wpływać na bilans wodny roślin?
4. Omów powiązania funkcjonalne między układem hormonalnym a nerwowym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:30:33+01:00
4. Prawidłowa regulacja i koordynacja procesów życiowych opiera się na działaniu układu nerwowego i hormonalnego. Układ nerwowy działa w sytuacjach wymagających szybkiej , lecz krótkotrwałej reakcji organizmu na zmianę środowiska. Układ hormonalny działa wolnej i steruje procesami długotrwałymi , jak wzrost czy dojrzewanie płciowe , lub stale zachodzącymi w organizmie , np. przemiana materii, gospodarka wodno-mineralna.
Utrzymanie homeostazy w organizmie wymaga ścisłej współpracy obydwu układów. Tworzą one funkcjonalną całość , połączoną anatomicznie za pomocą podwzgórza.


w skrócie

odpowiada za utrzymanie homeostazy a co to jest homeostaza to juz sobie sprawdz w google