Zadanie na jutro!!!
Dwa litry wody w aluminiowym naczyniu o masie 0,2 kg ogrzewamy od 0⁰C do 100⁰C. Oblicz, jaka część dostarczonej energii jest zużyta na ogrzanie naczynia. Potrzebną wartośĆ ciepła właściwego odszukaj w tabeli W ZAŁĄCZNIKU!

2

Odpowiedzi

2009-12-01T19:28:37+01:00
Q = m * ρ * ΔT
Q - zmiana ciepła
ρ - cieplo wlasciwe

Q₁- ciepło pobrane przez naczynie
Q₂- ciepło pobrane przez wode

Q = Q₁ + Q₂
dla wody
2l wody to 2 dm³ a to wazy 2kg (bo gestosc wody 1kg/dm³)
ρ = 4190 (z tabeli)
Q₁ = m * ρ * Δt = 2 * 4190 * 100 = 838000

dla naczynia
ρ = 920 ( z tabeli - aluminium)
Q₂ = m * ρ * Δt = 0,2 * 920 * 100 = 18400
Q = 838000 + 18400 = 856400
Q₂/Q = 18400/ 856400 = 0,0215 = 2,15 %
2009-12-01T22:58:15+01:00
Dane:
V₁ = 2l - objętość wody
m₁= 2kg - masa wody (ponieważ 1l wody ma w przybliżeniu masę ok 1kg)
m₂= 0,2kg
c₁ = 4190 J/(kg*C) - ciepło właściwe wody
c₂ =920J/(kg*C) - ciepło właściwe aluminium
ΔT = 100°C - 0°C = 100° - przyrost temperatury

Szukane:
E = ?

Wzory:
E = Q₂: (Q₁+Q₂)

Q₁= c₁* m₁* ΔT
Q₂= c₂* m₂* ΔT

Rozwiązanie:
Q₁= 4190 * 2 * 100 = 838000J
Q₂= 920 * 0,2 * 100 = 18400J
[Q] = [J/(kg*°C) * kg * °C = J]

Q₂: (Q₁+Q₂) = 18400 : (838000 + 18400) = 0,021J - część energii, która zostanie zużyta na ogrzanie naczynia