Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-01T10:52:48+02:00
Wykonujemy rysunke koła, zaznaczamy cieciwe, wyznaczamy jej środek i lączymy go ze środkiem okręgu-to jest właśnie ta odległośc równa 5(zauważmy, że odcinek ten idzie pod kątem prostym do cięciwy). teraz łączymy początek i koniec cięciwy ze środkiem okręgu. W ten sposób powstał nam trójkąt równoramienny o ramionach r, podstawie a=9 czyli podstawą trójkata jest cięciwa i wysokości h=5cm
z tw.Pitagorasa obliczmy r
h²+(½a)²=r²
5²+(½*9)²=r²
25+81/4=r²
25+20¼=r²
45¼=r²
r²=181/4
r=√181/2

P=πr²
P=π181/4
P=181π/4

Ob=2πr
Ob=2π√181/2
Ob=π√181
7 4 7