Określ do jakiego typu zaliczają się podane reakcje, usupełnij współczynniki stechiometryczne w równaniach, wskaż substraty i produkty:
a) Mg + O2 -> MgO
b) Ca(OH)2 + HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O
c) HgO ----> Hg + O2
d) Cu(OH) ---> CuO + H2O
e) Mg + CuSO4 -> Cu + MGSO4
f) Fe + O2 -> Fe3O4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:26:39+01:00
A) 2 Mg + O2 → 2 MgO

reakcja syntezy;

substraty: Mg, O2

produkty: Mg

b) Ca(OH)2 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + 2 H2O

reakcja wymiany podwójnej;

substraty: Ca(OH)2, HNO3

produkty: Ca(NO3)2, H2O

c) 2 HgO → 2 Hg + O2

reakcja rozkładu (analizy);

substraty: HgO

produkty: Hg, O2

d) Cu(OH)2 → CuO + H2O

reakcja rozkładu (analizy);

substraty: Cu(OH)2

produkty: CuO, H2O

e) Mg + CuSO4 → Cu + MgSO4

reakcja wymiany pojedynczej;

substraty: Mg, CuSO4

produkty: Cu, MgSO4

f) 3 Fe + 2 O2 → Fe3O4

reakcja syntezy;

substraty: Fe, O2

produkty: Fe3O4

Pozdro))
1 5 1