Wyraź za pomocą wyrażenia algebraicznego odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu:
a).Każdy z wymiarów prostokąta a cm i y cm zwiększono o 2 cm. O ile zwiększy się pole tego prostokąta?
b).Każdy z wymiarów prostokąta x cm i y cm zmniejszono o 5 cm. O ile zmniejszy się pole tego prostokąta?
c).Bok rombu jest o 3 cm dłuższy od wysokości x. O ile zmniejszy się pole tego rombu, jeśli każdy bok i wysokość zmniejszymy o 1 cm?

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:26:53+01:00
A. P=2xcm*2ycm przed zwiększeniem
P=2(x+2)cm*2(y+2)cm po zwiększeniu
P=2x+4*2y+4=2x+2y+8cm
czyli pole zwiększy się o 8cm
b. P=2xcm*2ycm przed
P=2(x-5)*2(y-5) po
P=2x-10*2y-10
czyli pole zmniejszy się o 20

38 4 38