Witam !!

Prosiłbym o rozwiązanie trzech zadania jestem kompletnie ciemny w fizyce i nic nie rozumiem dzisiaj musze mieć to w szkole :(

Treść zadania :
1.
Dwa ładunki o wartość q1=1c i q2=2c oddalone od siebie w powietrzu o 2m. Oblicz wartość siły z jaką ładunki wzajemnie oddziałują :
a) w sytuacji przedstawionej w zadaniu
b) gdy odległość między ładunkami zmniejszyła się 2 - krotnie .
2.
Jak zmieni się wartość siły grawitacji , jeśli masy ciał wzrosną trzykrotnie a odległość między ich środkami zmaleje dwukrotnie ?
3.
W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 2,5T umieszczono prostopadle do linii pola przewodnik , w którym płynie prąd o natężeniu 10A.
Na przewodnik działa siła elektrodynamiczna o wartości 4N. Oblicz długość przewodnika.

1

Odpowiedzi

2009-06-01T12:36:40+02:00
1)
q1 , q2 - punktowe ładunki elektryczne,
r - odległość między ładunkami,
k - współczynnik proporcjonalności:
a)
F=(k*q1*q2)/r²
F=(8,99*10⁹*1*2)/2²
F=4,495*10⁹[N]
b)
F=(k*q1*q2)/(½r)²
F=(k*q1*q2)/¼r²
F=(4k*q1*q2)/r²
Z porównania wzorów wynika ze siła jest 4 razy większa czyli jest równa 17,98*10⁹[N]
2)
G – stała grawitacji
m1,m2 – masy ciał
r-odległość miedzy środkami masy ciał

Siła pierwotna
F=(G*3*m1*3*m2)/r²

Siła po zmianie masy i odleglosci
F=(G*m1*m2)/(½r)²
F=(9*G*m1*m2)/¼r²
F=(36*G*m1*m2)/r²
Z porównania wzorów wynika ze siła jest 36 razy większa.
3)
I-natężenie prądu
L-dlugosc przewodnika
B-indukcja
F=I*L*B
L=F/(I*B)
L=4/(2,5*10)
L=0,16[m]