Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T19:30:39+01:00
Szwajcaria to państwo federacyjne w Europie Zachodniej. Obowiązują cztery języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i romansz. Kraj jest bardzo wysoko rozwinięty, jeden z najbogatszych na świecie. Długotrwała neutralność i zasada nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu, intensywnego rolnictwa i turystyki. Szwajcaria posiada bardzo nieliczne złoża surowców mineralnych. Wydobywa się głównie surowce do produkcji materiałów budowniczych (wapienie, margle) i sól kamienna (Jura). Podstawą energetyki są elektrownie wodne na rzekach Alp. Rozwinięty głównie przemysł elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Użytki rolne zajmują ok. 26% całej powierzchni kraju, dominującą formą użytkowania ziemi są łąki i pastwiska. Lasy zajmują ok. 31% powierzchni kraju ale ich znaczenie przemysłowe maleje w związku z rozwiniętą ochroną.
3 5 3