Odpowiedzi

2009-12-01T19:37:44+01:00
Zarówno rządy ZSRR prowadzone przez Lenina , później przez Stalina jaki i rządy 3 rzeszy niemieckiej były bardzo okrutne i opierały się na tyranii wobec niewinnych ludzi. Hitler gdy przebywał w więzieniu napisał książkę obrazującą jego władzę gdy do niej dojdzie. Nazywała się ona Mein Kampf(moja władza) pisał w niej o szczególnej nienawiści do narodu żydowskiego . Różnica między tymi dwoma systemami była taka , że ZSRR chciało wprowadzic komunizm a 3 rzesza nazizm.
2 Polityka appeasementu polegała na ustępstwach wobec Hitlera. Polityka nie odniosła skutków ponieważ hitler ciągle chciał zająć więcej terytoriów
9 3 9