Odpowiedzi

2009-12-04T18:54:07+01:00
W Helladzie co roku, pod koniec marca, obchodzono wielkie dionizje. Było to najważniejsze święto, poświęcone bogu wina - Dionizosowi. Występował chór męski a na jego czele stał przewodnik. Z czasem jego rola zaczęła rosnąć, aż w końcu
stał się pierwszym aktorem.
W końcu wprowadzono 2 i 3 aktora , wtedy ograniczono rolę chóru. Wówczas widowiska straciły charakter religijny.
Przekształciły się w przedstawienie teatralne.
Na samym początku od bywały się na agorze, potem zostały przeniesione na wzgórze, u stup góry wybudowano kamienną
scenę oraz widownię. Najbliżej sceny siadali urzędnicy i inne
ważne osoby.
Najbiedniejszym Hellenom opłacało wstęp państwo.
Aktorami byli tylko mężczyźni, odgrywali też role kobiet.
(Niestety tylko tyle wiem) o nosili jeszcze maski. (niemartw sie
robiłem to sam, a nie z internetu, korzystałem z książki trochę.