Odpowiedzi

2009-12-01T19:33:12+01:00
W Grecji wytworzyły się 3 style architektoniczne zwane porządkami:
· Porządek dorycki- najstarszy ze stylów. Masywne kolumny były pozbawione bazy. Ozdoby trzonu i głowicy ograniczono do minimum. Głowica miała kształt kwadratowej płytki- tzw. echinusa. Np. świątynia Hery w Olimpii
· Porządek joński- kolumny były smuklejsze i mniej zwężające się ku górze niż w porządku doryckim. Trzon ustawiono na bogato profilowanej podstawie. Głowica uformowana była w kształcie wolut (baranich rogów). Gzyms bogato zdobiono. Np. Erechtejon
· Porządek koryncki- był jeszcze bardziej dekoracyjny niż joński. Głowica miała kształt kielicha złożonego z liści akantu wychylających się na zewnątrz ku górze Np. świątynia Zeusa w Olimpii
1 5 1
2009-12-01T19:35:05+01:00
Rola religii w życiu społecznym i politycznym Greków nie może zostać przeceniona . To właśnie religia określała i kształtowała stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości , ona także stanowiła zarówno w starożytnej Grecji jak i w Rzymie fundament literatury .
W „Iliadzie” i „Odysei” Homera treść jest wprost przepełniona światem bogów . Religia ponad to kształtowała obyczaje , była wszechobecna w nauce i sztuce . Podkreślić trzeba tutaj istotne znaczenie mitologii . Mitologia oddziaływuje na literaturę np. stanowi tworzywo tragedii greckiej ( „Antygona” Sofoklesa, dzieła Homera ) , oddziaływuje na sztuki plastyczne ( odwzorowanie postaci , scen mitycznych na wazach i malowidłach ). Mitologia wreszcie stanowi istotny czynnik obrzędów – wróżbiarstwo, święta na cześć mitycznych bohaterów. Najdawniejszą religię grecką ukształtowały 2 pojęcia , a mianowicie :animizm i animatyzm .
6 4 6