Odpowiedzi

2009-06-01T13:59:58+02:00
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
masa molowa etanolu:
2*12+6*1+16=46[g/mol]

9,2kg=9200g
9200/46=200[moli]

stosunek etanolu do glukozy jest równy 2:1 wiec zużyjemy 100 moli glukozy

masa molowa glukozy:
6*12+1*12+6*16=180[g/mol]
100*180=18000[g]=18[kg]
stosunek dwutlenku węgla do glukozy jest równy 1:1 wiec zużyjemy 200 moli dwutlenku węgla

każdy mol ma 22,4 dm³ objętości
200*22,4=4480[dm³]