Odpowiedzi

2009-12-01T19:50:12+01:00
- Warcholstwo i sobiepaństwo polskiej magnaterii i szlachty w czasach przedrozbiorowych, a głównie w XVIII wieku.
-zawazyly na ty takze rozbior Polski
-zle rzady krolow
-wieksza armia panstw przeciwnych
itp..
1 5 1
2009-12-01T19:51:06+01:00


1. Liczne wojny toczone w poprzednim stuleciu (Rosja, Szwecja, Turcja) i ich skutki: wyczerpanie militarne, spadek liczby ludności o ok. 30%, zniszczenia pól uprawnych, zniszczenia miast, niezadowolenie społeczne.
2. Wzrost potęgi państw sąsiednich (Rosja, Austria, Prusy) - wprowadzenie absolutyzmy oświeceniowego i chęć ekspansji terytorialnej.
3. Konflikty między wpływowymi rodami magnackimi (np. Potoccy i Czartoryscy).
4. Unia z saksonią i August II mocny od 1682 r. na tronie Polski (różnice między Saksonią a Polską, więcej uwagi władca poświęcał swojej ojczystej Saksonii; uwikłanie Polski w wielką wojnę północną - zniszczenie miast, załamanie rolnictwa i eksportu zboża, anarchizacja ustroju). Jego syn August III - spotęgował kryzys państwa.
5. Ingerencja państw ościennych w sprawy wewnętrzne Polski - sejm niemy )1717) pod przewodnictwem Rosji, walka o tron między Leszczńskim a Wettinem (i stronnictwami szlacheckimi); układ w Poczdami (1720), mówiący o niezmienności ustroju polskiego; "traktat Loewenwolda (1732); podwójna elekcja (1733); sejm repninowski (1767).
6. Nieudolność ustroju państwa polskiego, np. zasada liberum veto, za pomocą której obrady sejmu były zrywane.
7. Zdrada - targowiczanie, którzy przeszli na stronę Rosji.
8.słabość władzy królewskiej ( od 1573 r. panowała wolna elekcja ) - obce rody na tronie Polski. Jedni starali się pomóc Polsce i działali na jej korzyść ( Sobieski, Batory ) - inni wręcz przeciwnie.
9.August II Mocny pozwalał aby państwa ościenne toczyły bitwy na terenach Rzeczypospolitej
10.hamowanie reform przez liberum veto ( 1652 r. ) - sejm mógł zostać przerwany jednym sprzeciwem
1 5 1
2009-12-01T19:53:07+01:00
-dążenie bogatego mieszczaństwa do zdobycia wpływu na władze,
-liczne wojny i wysokie koszty utrzymania dworu spowodowały kryzys finansowy państwa(pusty skarb),
-klęska suszy spowodowała drożyzne żywności i głód.

piątkę miałem z tego
pozdro
1 5 1