Odpowiedzi

2009-06-01T15:15:27+02:00
Imie i nazwisko Radom, 10 maja 2034 r.
Ul. Czekoladowa 16
26-600 Radom
tel. 555-55-55

Hophophura
Sp. Z o.o
Ul. Ładna 9
99-999 Poznań


Szanowny Panie Dyrektorze, po zapoznaniu się z ogłoszeniem w Gazecie Wyborczej pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko ........
Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej o kierunku humanistycznym. Następnie uzyskałam tytuł mgr na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunek prawo. Posiadam umiejętność posługiwania się komputerem a w szczególności znam bardzo dobrze programy komputerowe, oraz biegle mówię po angielsku i niemiecku. Przez 3 lata pracowałam na stanowisku .....w firmie Master. Kolejna karierę zawodową doskonaliłam pracując w Urzędzie Miasta w Łodzi także na stanowisku ......... Prezydenta Miasta. Do moich obowiązków należało sprawne zarządzanie i konsultowanie spotkań z klientami. Odpowiadałam za korespondencję, również w języku angielskim oraz za współpracę z mediami.
Należę do osób sumiennych i z każdego zadania wywiązywałam się celująco, dlatego uważam, że doświadczenie zdobyte w wyżej wymienionej firmie pozwoli mi podjąć pracę na stanowisku ..... w Państwa firmie. Jestem w pełni dyspozycyjna oraz chętnie podejmuję nowe wyzwania.
Dziękuję za rozpatrzenie mojej oferty.