Odpowiedzi

2009-12-01T19:42:15+01:00
D₁=12
P=96
P=½d₁×d₂
96=½×12×d₂
96=6d₂ [/:6]
d₂=16

½×d₁=½×12=6
½×d₂=½×16=8

(bok obliczamy z twierdzenia pitagorasa)
a²=6²+8²
a²=36+64
√a²=√100
a=10

Odp. Bok rombu wynosi 10
2009-12-01T19:42:51+01:00
96:12=8
obwód=8
8:4=2
Bok wynosi 2.
:)
2009-12-01T19:47:35+01:00
F=12 a=?
P=96
P=1/2*f*e
96=1/2*12*e /*2
96*2=12e
192=12e /:12
e=16

"e" i "f" to przekątne rombu


(1/2 e)²+(1/2 f)²=a²
8²+6²=a²
a²=64+36
a²=100
a=10

odp.: bok rombu wynosi 10.