1. samochód o masie 1,5 tony jadący z prędkościa 54 km/h uderza w mur. zderzenie trwające 0,2 s zatrzymuje pojazd. Oblicz zmianę pędu pojazdu i działającą podczas siłę.

2. oblicz siłę wypadkową działającą na drezynę o masie 500kg , jeśli od momentu rozpoczęcia ruchu ze stałym przyspieszeniem pokonała ona 20m w ciągu 4s.

1

Odpowiedzi

2009-06-02T16:21:37+02:00
1,5t=1500kg
54km/h=15m/s
a-przyspieszenie
V-predkosc
t-czas
d-zmiana(delta)
m-masa
a=dV/dt
a=-15/0,2=-75[m/s²]
F=a*m
F=1500*75=112500[N]
Pęd poczatkowy
p=V*m
p=15*1500=22500[kg*m]
Ped koncowy rowny jest 0 bo cialo sie nie porusza
wiec zmiana jest rowna 22500

s=V0*t*½*a*t²
20=½*a*16
a=2,5
F=a*m
F=2,5*500=1250[N]