Ile kilogramów zaprawy należy przygotować na otynkowanie domu w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 12m, 8m, 7m, jeżeli na otwory okienne przypada 20% pola powierzchni ścian zewnętrznych domu, a 1 kg zaprawy wystarcza na otynkowanie 0,25 m² muru ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-06-02T11:44:44+02:00
A=12
b=8
c=7

Pc=2ab+2bc+2ac

Pc=2*12*8+2*8*7+2*12*7=192+112+168=472m²

odejmujemy wolne miejsca w których są okan i drzwi
472-20%*472=472-94,4=377,6m²

377,6:0,25=1510,4kg

odp. potrzeba 1510,4 kg zaprawy
4 3 4