Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T10:31:07+01:00
Zasady nowego porządku politycznego, nazwanego wkrótce ,,systemem wersalskim"" zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.Na obradach konferencji pokojowej w Paryżu byli przedstawiciele 27 państw. Lecz głos decydujący należał do mocarstw zachodnich(byłych sojuszników z Ententy).Główne roztrzygnięcia konferencji,mimo że zapadły w wąskim gronie, cechowała niekiedy niespójność i brak konsekwencji.Było to niestety wynikiem rozbieżności interesów między mocarstwami z Ententy(Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych 1917rok).
Francja która doznała największych strat ludzkich i materialnych, dążyła do trwałego osłabienia przyszłych Niemiec(Republika Wajmarska)i orędowala za ich rozbrojeniem, uszczupleniem terytorilnym(Alzacja,Lotaryngia)i nałożeniem na nie obowiązku wypłacenia ogromnych odszkodowań wojennych.Francuzi szukali też antyniemieckiego sojusznika w Europie Wschodniej,a wobec niejasnej sytuacji w Rosji(przewrót bolszewicki dojście do władzy Lenina, Mocarstwa z Ententy nie akceptowały nowych rosyjskich władz należy też jeszcze wspomnieć że Rosja nie była zaproszona na obrady konferencji pokojowej w Paryżu) zbliżyła się do Polski i Czechosłowacji, popierając tak ważne w tym czasie ich roszczenia w kwestii granic.
Wielka Brytania obawiała sie supremacji francuskiej w powojennej Europie, toteż zgodnie ze starą brytyjską zasadą równowagi(obrady kongresu wiedeńskiego 1814-1815) starała się nie dopuścić , zbytniego osłabienia Niemiec.
Stany Zjednoczone które reprezentował Prezydent Wilson pragnęły wprowadzenia zasad moralnych do stosunków międzynarodowych(14 punktów Wilsona), uważając że będzie to gwarancją uniknięcia nowej wojny. Prezydent Wilson lansował hasło ,,pokoju bez zwycięstwa"" a także postulował wytyczenie granic na zasadach etnicznych(narodowościowych)