Proszę jeszcze na dzisiaj ;D

1. Do jakiego rodzaju mieszanin można zaliczyć ropę naftową? Jaką metodą można ją rozdzielić na składniki?
2. Wskaż związki chemiczne wśród wymienionych substancji :
Mg, MgO, Ca, H₂O, NH₃, CaSO₄, Al, Al₂O₃, ZnO, H₂SO₄, Pb, Na, N₂, FeO.
3. Podaj odpowiedzi:
a) Ma metaliczny połysk, przewodzi prąd elektryczny i ciepło. - 5 liter
b) Stop miedzi z cynkiem - 7 liter
c) proces polegający na zlewaniu klarownej cieczy znad osadu - 10 liter
4. Które z wymienionych właściwości dotyczą siarki:
Jest gazem o charakterystycznym zapachu, ma żółtą barwę, jest kowalna, ciągliwa i krucha. Dobrze przewodzi ciepło i dobrze się rozpuszcza w wodzie. Spala się oślepiającym, białym płomieniem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:12:56+01:00
1. Mieszanina jednorodna węglowodorów ciekłych, rozdziela się ją poprzez destylację
2.MgO, H₂O, NH₃, CaSO₄, Al₂O₃, ZnO, H₂SO₄,₂, FeO.
3. Podaj odpowiedzi:
a) ?
b) mosiądz
c) Dekantacja
4. ma żółtą barwę, spala się oślepiającym, białym płomieniem.
2 5 2