W dwóch identycznych kalorymetrach znajdowała się nafta i woda.Do cieczy tych dostarczono tyle samo energii i przyrost temperatur tych cieczy były takie same.Oblicz masę nafty, wiedząc że masa wody wynosi 1 kilogram.Energię pobraną przez kalorymetry możemy pominąc.Ciepło właściwe wody wynosi 4200 dżuli przez kilogram razy kelvin, a ciepło właściwe nafty wynosi 2100dżuli przez kilogram razy kelvin.

1

Odpowiedzi

2009-06-04T00:31:18+02:00
Q=Cw*m*ΔT
Q1=Q2
4200J/kg*K *1kg*ΔT=2100J/kg*K *m*ΔT /:ΔT
4200J=2100J/kg *m /:2100
2J=1J/kg *m
m=2J / 1J/kg
m=2kg

Masa nafty wynosi 2 kg.
2 5 2