Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T20:00:23+01:00
Stolnik Horeszko:
Postać z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dawny pan na zamku, magnat, ojciec Ewy. Patriota, zwolennik Konstytucji Trzeciego Maja. Wobec Jacka Soplicy zachowuje się jednak bezwzględnie i obłudnie, odmawiając mu ręki córki. W czasie ataku Moskali na zamek zostaje zabity przez niedoszłego konkurenta do ręki swej córki.
Znamy go jedynie z retrospektywnych opowieści Gerwazego i Jacka.
Sędzia:Bohater "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, właściciel Soplicowa, brat Jacka Soplicy, wuj Tadeusza. Troskliwy, dobry gospodarz, hołdujący tradycji i dawnym obyczajom, dbający o ludzi i dobytek: - A każdy mimowolnie porządku pilnował. / Bo Sędzia w domu dawne obyczaje chował... Prawdziwy patriota, jego dom jest symbolem Polski i polskości. Bartek Prusak mówi o nim: Polskę kocha nad wszystko, polskie obyczaje / Chowa (...) / Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: / Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!
Gerwazy:Bohater "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dawny sługa Horeszków, Klucznik, wierny swemu panu - Stolnikowi, zajadły wróg Sopliców, ciągle podkreślający swój stosunek do nich: Jeden tylko został, /który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał!/ Rodzoniutki braciszek owego wąsala/ żyje dotąd... Przekonuje Hrabiego do konieczności walki o zamek. Przeinaczając słowa księdza Robaka, agitującego do powstania na Litwie, mobilizuje szlachtę do zajazdu na Soplicowo. Wysłuchawszy spowiedzi Jacka Soplicy na łożu śmierci, wybacza mu i wyznaje, że uczynił to także Stolnik, gdy konał na jego rękach.
Zosia:Bohaterka "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, córka Ewy Horeszkówny, wnuczka Stolnika. Wychowanica Telimeny; na jej utrzymanie łoży ksiądz Robak. Naiwna, młodziutka, dopiero zaczyna życie towarzyskie. Jej zaręczyny z Tadeuszem kładą kres sporowi Sopliców z Horeszkami.
Telimena:Postać z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, krewna Sędziego, opiekunka Zosi. Mieszka w Soplicowie. Kokietka, romansuje na przemian to z Hrabią, to z Tadeuszem, sprzeciwia się małżeństwu młodego Soplicy i Zosi. W końcu - z rozsądku - decyduje się na małżeństwo z Rejentem. Kobieta wykształcona, ale egzaltowana, zwolenniczka cudzoziemszczyzny. Z drwiną mówi o Soplicach: Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba, / że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba.
Tadeusz:Tytułowy bohater "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, syn Jacka Soplicy, bratanek Sędziego, dziedzic Soplicowa. Ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził,/ Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził,/ tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił,/ (...) on wolał z flinty strzelać, albo szablą robić... Młody, przystojny, zakochany w Zosi, wplątuje się w perypetie miłosne z jej opiekunką Telimeną. Ostatecznie zaręcza się z Zosią. Młody patriota, szanujący obyczaj i tradycję, niesie także wartości nowe - podczas uroczystości zaręczyn uwłaszcza chłopów:
Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnemi,
Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi,
Na której się zrodzili, którą krwawą pracą
Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą.
Hrabia:Bohater "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, ostatni z Horeszków, chociaż po kądzieli", "panicz bogaty, krewny Horeszków daleki. Kawaler hołdujący cudzoziemskim modom, kosmopolita. Łatwo ulega romantycznym uniesieniom, kobieciarz. Flirtuje z Telimeną, wobec której nie ma jednak poważnych zamiarów. Początkowo zamierza zrezygnować z walki o zrujnowany zamek, jednak za namową Gerwazego organizuje zajazd na Soplicowo.
1 4 1