Odpowiedzi

2009-12-01T20:01:26+01:00
Jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznejk które mogą żyć bez tlenu.
2009-12-01T20:03:44+01:00
Odpowiedź do tego zadania napenwo masz dokładnie objaśnioną w książce a jeśli samodzielnie je rozwiążesz to przy okazji wiele się nauczysz :)
2009-12-01T20:19:56+01:00
Dobre:
- Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować
- Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć
na mało żyznych glebach
- Wychwytują one gazowy azot z powietrza, wypełniając przestrzeń między grudkami ziemi i
przekształcają go w formę dostępną dla roślin
- Bakterie żyjące w układzie pokarmowym ułatwiają rozkład celulozy
- Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu,
dostarczają też witaminy
- Do wytwarzania kefirów, jogurtów oraz innych produktów mlecznych i kiszonych potrzebne
są bakterie
- Bakterie rozkładają zanieczyszczenia w biologicznych oczyszczalniach ścieków
Złe:
Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka
(np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia
pokarmowe)
- Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności
- Niszczą wiele materiałów przemysłowych
- Uwalniają azot od atmosfery