Rozwiąż krzyżówkę:
1. Zapowiedział je Bóg w raju pogrążonym w żalu ludziom. (10 liter)
2. Msza św. na cześć Najświętszej Maryi Panny w Adwencie. (6 liter)
3. Przez niego tracimy życie Boże w duszy. (6 liter)
4. Znaczenie słowa Adwent. (9 liter)
5. Imię proroka, który przepowiedział narodzenie Mesjasza z Dziewicy. (7 liter)
6. Pierwszy okres roku liturgicznego. (6 liter)
7. Słowo powtarzające się często w liturgii adwentowej. (7 liter)
8. Symbol łaski obmywającej z grzechów.(7 liter)
9. Maryja wolna od grzechu pierworodnego.(11 liter)
10. Symbol Maryi, pełnej łaski (piękna jak...Pnp6,10) (7 liter)
11. Człowiek niosący światło Chrystusa. (13 liter)
12. Symbol chrześcijanina. (6 liter)
13. Postawa człowieka adwentu (p.Mt 24, 42-45) (8 liter)
14. Czekal na powrót Pana w Ewangelii św. Mateusza (24, 45-47) (5 liter)

3

Odpowiedzi

2009-12-01T20:09:47+01:00
Znam odpowiedz ale niestety nie na wszystkie;(
1 zbawienie
2 roraty
3
4 przybycie
5 izaiasz
6 adwent
7
8
9 niepokalana
10
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:42:43+01:00
1.Odkupienie
2.Roraty
3.Grzech
4.Przyjście
5.Izajasz
6.Zwykły
7.Mesjasz
8.Chrzest
9.Niepokalana
10.Ksieżyc
11.Chrześcijanin
12.Krzyż
13.Czuwanie
14.Sługa
3 3 3
2009-12-01T20:49:02+01:00
1. Odkupienie (wybawienie)
2. Roraty
3. Grzech
4. Przyjście (Przybycie)
5. Izajasz
6. Adwent
7. Paruzja
8.Chrzest (nie wiem na 100%, czy o to chodzi)
9. Niepokalana
10. Księżyc
11. Czy tu jest na pewno 13 liter (może ewentualnie "Syn Jutrzenki"
12. IHTHYS (Ryba- nie wiem, czy akurat o ten symbol chodzi)
13. Czuwanie
14. Sługa