Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T23:27:12+01:00
Na początek chciałbym zaznaczyć, że odpowiedzi wyżej zawierają kilka nieścisłości. Ale co mi tam.

Od samego początku Republiki (zakłada się, że rok 509 p.n.e) toczyły się walki między Plebejuszami, a Patrycjuszami. Można założyć, że plebejusze wygrali w tym starciu. ( tzw. wyjścia poza mury miasta) Dążyli do spisania praw, czli Prawo XII tablic (451) i ustanowienie trybuna ludowego. Ale to jest rys historyczny
W kolejnych wiekach wykształcają się nowe grupy. Np. Nobilias- czyli szlachetnie urodzenie, największe rody patrycjuszy i kilka plebejuszy.
Powstawanie grupy zwanej Ekwitami- czyli dowódców jazdy rzymskiej. Zajmujących się handlem.
Dążenie wodzów do "triumfu"- czyli przemarszu przez mury miasta, zaprezentowaniu łupów itd.
Powstanie, proletariatu, czyli ludności nic nie robiącej tylko posiadającej liczne potomstwo. Domagające się chleba i igrzysk.
Słabość ustroju. Liczne wojny, podboje. Zbyt mała ilość urzędników (utworzenie Prokonsulów, Propretor)
Pierwszy sygnałem upadania republiki, były nieudane próby reform braci Grakhów [znajedziesz na pewno w necie, ale mogę to przybliżyć)
Na pewno należy dodać walki między popularami, a publikanami; ale to ściśle wiąże się z reformami raci Grakchów.
Bardzo nieudolny system podatkowy. W którym poborcy podatkowi zarabiali krocie, a niszczyli całą prowincję.
Ale najwaźniejszymi wydarzeniami były:
Dyktatura Sulli 82-79 rok p.n.e
Powstanie niewolników, najważniejsze Spartakusa 73-71 rok p.n.e
Później powstanie I triumwiratu. Marek Krassus, Gajusz Juliusz Cezar, Gnejusz Pompejusz. Bez ich wiedzy nic, nie mogło się wydarzyć w mieście (np. żadna uchwała)
Śmierć Krassusa była początkiem wojny między Cezarem, a Pompejuszem.
O tym jest napisane wyżej u kolegów, więc pominę ten temat.

Rok 46, czyli powrót Cezara do Rzymu. Odbył bardzo imponujący triumf.
Został dożywotnim dyktatorem, ale to było w roku 44. Przeprowadził wiele reform (np. kalendarz juliański)
Został zamordowany podczas Idów Marcowych 15 Marca 44 roku.

Później powstał II triumwirat, powstał w roku 42 p.n.e między Oktawianem, Markiem Antoniuszem i Markiem Lepidusem. [więcej o tym na pewno znajdziesz w sieci]
Do notatki możesz dodać bitwę pod Akcjum.
Później powstanie tzw. "komedii republiki". Oktawian Princepsem. Otrzymał tytuł Augusta- dostojny. Od jego panowania, rządy w Rzymie nazywane są pryncypatem.

2 5 2