Odpowiedzi

2009-12-01T20:21:20+01:00
42cm : 14 = 3cm
1 -> 3cm
więc
3-> 9 cm
4-> 12 cm
Bok a = 9cm i bok b = 12cm
d= a² + b² pod pierwiastkiem
d=9² + 12²= 81 + 144 = 225 pierwiastkujemy i wychodzi że d= 15cm
Odp. Długość przekątnej prostokąta wynosi 15cm.
1 1 1
2009-12-01T20:23:45+01:00
A:b=3:4 /*2
2a:2b=6:8

6+8=14
42:14=3

3*6=18
18:2=9 <~~~a=9cm

3*8=24
24:2=12 <~~~~b=12 cm

d= a² + b²
d=9² + 12²= 81 + 144 = 225 <pierwiastkujemy wynik> d=15 cm
Odp. Długość przekątnej prostokąta wynosi 15cm.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:23:34+01:00
X,y - liczby dodatnie

x - długość jednego boku
y - długość drugiego boku

2 x + 2 y = 42 cm //:2
3 x = 4 y

x + y = 21 cm
3 x = 4 y

x = 21 cm - y
3 (21 cm - y) = 4 y

x = 21 cm - y

63 cm - 3 y = 4 y
x = 21 cm - y

7 y = 63 cm
x = 21 cm - y

y = 9 cm
x = 12 cm

Liczymy z Pitagorasa przekątną f (liczba dodatnia)

(9 cm)² + (12 cm²) = f²
225 cm² = f²

f = 15 cm

Pozdro))