Tekst źródłowy:
Gospodarczo jest COP próbą rozwiązania w skali ogólnopolskiej naczelnego zadania: przebudowy ekonomicznej Państwa przez zorganizowanie, celowe uprzemysłowienie i zagospodarowanie całego kraju drogą stworzenia obok głównego centrum przemysłowego, które powstaje w widłach Wisły i Sanu, dalszych ośrodków przemysłowych dla ziem wschodnich- rozwój sieci komunikacyjnej i elektryfikację
1. Jaki był cel budowy COP?
2. Gdzie miał się znajdować??
3. Zastanów się, dlaczego postanowioną właśnie zbudować w tym rejonie Polski

1

Odpowiedzi

2009-12-01T20:18:57+01:00
1. Rozwój kraju(elektryfikacja,uprzemysłowienie,rozwój komunikacji,itp.),zmniejszenie bezrobocia,uniezależnienie sięod innych państw.
2.W widłach dwóch rzek- Wisły i Sanu.
3.Były to rejony oddalone od granic z naszymi najpotężniejszymi sąsiadami ZSRR i III Rzeszą.Po drugie w tym rejonie znajdowały się surowce potrzebne do produkcji, było tam teżduże bezrobocie ,a także spora liczba ludności,która mogła by pracować w tych zakładach.