Odpowiedzi

2009-12-01T20:29:02+01:00
Program zadanie;
uses crt;
var
a,b,iloczyn:integer;
begin
writeln(‘Program ten oblicza iloczyn dwóch dowolnych, wprowadzonych przez użytkownika liczb.
A następnie wyświetla napis „Dowidzenia” na środku ekranu przez czas 5 sekund. ‘);
writeln;
writeln(‘Wprowadź pierwszą liczbę : ‘);
readln(a);
writeln(‘Wprowadź drugą liczbę: ‘);
readln:b;
iloczyn:=a*b;
writeln(‘Iloczyn liczb : ‘,a,’ i ‘,b,’ wynosi: ‘,iloczyn);
writeln;
writeln(‘Dowidzenia’:120);
delay(5000);
end.