Wyjaśnij:

dobro wspólne
uczynki miłosierdzia
zadania wspólnoty
dary ducha świetego
na czym polega świetośc koscioła
urząd nauczycielski kościoła
depozyt wiary
prawo natunalne,objawione


Odpowiedz na pytania:

Czego dotyczy i na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele ??


Zastanów się jakie tworzysz wspólnoty.Co wnosisz do tych wspólnot ?

Jaką rolę wobec świta pełni kościół... ?Proszę o odp. na dzisiaj * te pytania są na spr.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T20:56:23+01:00
Dobro wspólne - to suma warunków życia społecznego jakie bądź zrzeszeniom bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. do realizacji dobra wspólnego zobowiązane są wpierwszym rzędzie władze publiczne które mają troszczyć się o wszystkich obywateli i jednocześnie każdego człowieka

uczynki miłosierdzia wobec ciała
1. Głodnych nakarmić
2 spragnionych napoić
3. nagich przyodziać
4. podróżnych w dom przyjąć
5. więźniów pocieszać
6. chorych nawiedzać
7. umarłych grzebać

uczynki miłosierdzia względem duszy
1. grzesznych upominać
2.nieumiejętnych pouczać
3. wątpiącym dobrze radzić
4. strapionych pocieszać
5. krzywdy cierpliwie znosić
6. urazy chętnie darować
7. modlić się za żywych i umarłych

dary ducha św
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3.Dar rady
4. Dar męstwa
5.Dar wiedzy( umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pomożności

depozyt wiary
depozytem wiary Kościoła nazywamy to wszystko co bóg objawił ludziom przez Jezusa Chrystusa i co odnosi się do Kościołóa. depozyt wiary uwarzany jest za skarb powierzony Kościołowi do przechowywania, wyjaśniania i wiernego głoszenia wszystkim ludziom aż do czasu ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa

urząd nauczycielski kościoła (UNK)
wypełnienie misji nauczania przez zjednoczonych z papieżem biskupów, nazywane jest Urzędem Nauczycielskim Kościoła

prawo naturalne
Prawo moralne ( naturalne) jest to powszechne prawo dane wszystkim ludziom ( wierzącymi i niewierzącymi) przez Boga już w samym akcie stworzenia człowieka. prawo to człowiek może rozpoznać przy pomocy rozumu który nakazuje:
- czynić dobro
- przeciwstawiać się złu

na czym polega świętość Kościoła
Kościół jest święty świętością Boga. Tu, na ziemi, składa się z ludzi grzesznych i po ludzku ograniczonych. Może gorszyć grzech ludzi, ich niedoskonałość. Szczęśliwi ci, którzy potrafią za tym grzechem i słabością dostrzec świętość i mądrość Boga, której nie zwycięży żadne zło.

jaką role wobec świata pełni Kościół
Kościół ma za zadanie aby bardziej zblizyc ludzi do Boga.
Czego dotyczy i na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele ??

odp:Działanie Ducha Świętego w Kościele polega na tym aby pokazac ludziom jaki dobry jest Bóg.

PS:na więcej nie znam odp ale to wyżej jest na pewno dobrze bo miała to na sprawdzianie dzisiaj
10 4 10