Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T15:02:16+01:00
Wiązania jonowe - istotą tego wiąznia jest, to że powstaje między atomem metalu i niemetalu gdzie różnica elektroujemności jest większa, bądź równa 1,7. Powstaje zawsze między pierwiastkami gr 1 i 2 ( bez berylu), niemetalami z 16 i 17; w solach między metalami, a resztą kwasową; w zasadach 1 i 2 gr (bez berylu) ; tlenkach metali 1, 2, 13 gr (bez berylu) i wodorotlenkach metali 1 i 2 gr (bez berylu)

Wiązania kowalencyjne (inaczej atomowe) - wytwarzają się pomiędzy atomami niemetali od elektroujemności większej bądź równej 0 do elektroujemności mniejszej od 0,4

Wiązania kowalencyjne-spolaryzowane - powstają pomiędzy atomami niemetali o niebyt dużej elektroujemności w przedziale od 0,4(włącznie z 0,4) do 1,7 ( ale bez 1,7 - są wyjątki). Polega na uwspólnieniu pary elektronowej utworzonej z niesparowanych elektronów pochodzących od obydwu atomów. Wspólna para elektronowa jest przesunięta w kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego.