Odpowiedzi

2009-12-01T20:37:16+01:00
3. Właściwości wodorotlenku wapnia:


- reaguje z wodą,

- niezbyt dobrze rozpuszcza się w wodzie,

- zwie się potocznie wapnem palonym,

- jego reakcja z wodą zwie się „gaszeniem wapna”.
4 2 4