1. Bolek policzył średnią arytmetyczną czterech liczb i otrzymał 4. Trzy z tych liczb to: 5,6; 3,75; i 2. Znajdz czwarta liczbe.


2. Średni wiek Adama, Janka, Olka i Jurka wynosi 12 lat. Średni wiek tek czwórki i Krzysia, brata jurka, wynosi 11 lat. Ile lat ma Krzyś.?

2

Odpowiedzi

2009-12-01T20:22:07+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:30:32+01:00
Zad1

czwarta liczba to 4,65

zad2

Krzys ma 7 lat
4 1 4