1. Znajdź w układzie współrzędnych figurę opisana nierównościami

-3 ≤ x ≤ 4
-2 ≤ y ≤ 1
y > 4x + 5

2.Lokaty bankowe np.
Kwotę 10 000 zł wpłacono na lokatę na 4 miesiące, której oprocentowanie wynosi 6% w skali roku
Jaka będzie kwota po 6 latach ?

3. Wyznacz ciągi arytmetyczne mające dane:
a₅ = 20
a₁₃ = 100

4. Wyznacz ciąg geometryczny mając dane:
a₅ = 15
a₉ = 1550

5. Znajdź monotoniczność ciągu
an = n² + 1
an = n+1/n-1

1

Odpowiedzi

2009-06-02T22:02:19+02:00
2.
Kk = Kp * ( 1+ p%/i)^n
Kk-kapitał końcowy
Kp-kapitał początkowy
p-stopa procentowa
i-ilość kapitalizacji w ciągu roku
n-ilość kapitalizacji ogółem
10 000 * (1+6%/3)^3*6 = 10000 * (1,02)^18 ≈ 14 282,46