Trzeba opisać ten tekst inaczej opowiedzieć o nim własnymi słowani
Łk 14,25-33
25 Szły z nim wielkie tłumy. Odwróciwszy się powiedział do nich: 26 "Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie wzgardzi swoim ojcem, matką, żoną, dziećmi, braćmi, siostrą, a jeszcze i swoim życiem, nie może być moim uczniem. 27 Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. 28 Jeżeli ktoś z was chce zbudować wieżę, czy nie usiądzie wpierw i nie obliczy wydatków, czy ma na wykończenie całości? 29 Bo inaczej, gdyby założył fundament, a nie dałby rady skończyć, wszyscy, widząc to, zaczęliby śmiać się z niego. 30 Mówiliby: "Ten człowiek zaczął budować, a nie dał rady skończyć". 31 Albo jeśli jakiś król wyrusza, aby z drugim królem stoczyć bitwę, czy najpierw nie usiądzie i nie rozważy, czy jest na tyle silny, żeby z dziesięcioma tysiącami stanąć przeciw tamtemu, który idzie na niego z dwudziestoma tysiącami? 32 Jeśli nie, wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 33 Tak zatem żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co jest jego.

1

Odpowiedzi

2009-12-02T10:08:39+01:00
Jezus idąc z tłumem ludzi powiedział, że kto nie szanuje swoich bliźnich ( ojca, matki, żony, dzieci, braci, siostry.. ) a nawet swojego życia nie może być Jego uczniem. Jeżeli ktoś nie zastanowi się zanim coś zrobi, popełni błąd. Straci to co kocha. Każdy się od niego odwróci. Jezus mówi, że jego uczniami mogą być tylko ci, którzy naprawde tego pragną i poświęcą swoje życie dla Niego. Będą Go słuchać, wielbić Go i postępowac tak jak im nakazuje.
( ja tak to rozumiem.. )