Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T23:04:38+01:00
k: x+y+1=0 i przechodzącej przez punkt P(2,-1)

k: y = -x -1
y ₁= a₁x +b
l : y₂ = a₂x +b
l || k to z warunku równoległości a₁ = a₂= -1

l: y = -x +b
W miejsce x, y wstawiam współrzędne punktu P =(2,-1) i obliczam b

-1 = - 2 + b
- 2 + b = -1
b = -1 +2
b = 1

l : y = -x +1 jest to równanie prostej l równoległej do prostej k i przechodzącej przez punkt P = (2,-1)