Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:28:44+01:00
Biblia, Pismo Święte – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Muzułmanie uważają, iż część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy) powstała w wyniku boskiego objawienia, ale jej treść została zafałszowana.
2009-12-01T20:31:49+01:00
Zbiur ksiąg spisanych pierwotnie po hebrajsku armeńsku grecku uznawanych przez żydów i chrześcijan nwyi i stary testament
chyba pomogłem
2009-12-01T20:33:39+01:00
Biblia (gr. Księgi), są to 2 Księgi - starego i nowego testamentu. Powstawała przez długi okres czasu i ma wielu autorów. Pisana była przez ludzi natchnionych Duchem Świętym. Biblia jest Słowem Bożym, w którym zawierają się nauki religijne, skierowanym do ludzi.