Odpowiedzi

2009-12-01T20:36:59+01:00
Wyrostek robaczkowy (łac. appendix vermiformis) to cienkie uwypuklenie jelita ślepego u niektórych ssaków; u człowieka narząd szczątkowy.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrostek_robaczkowy)

Zapalenie wyrostka robaczkowego (łac. appendicitis acuta) – ostre (OZWR) lub przewlekłe schorzenie spowodowane zapaleniem wywołanym najczęściej zatrzymaniem treści pokarmowej w wyrostku.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_wyrostka_robaczkowego)

Funkcje krwi

Rola krwi jest bardzo zróżnicowana, wyróżnia się jej trzy główne funkcje: transportową, obronną i homeostatyczną (czyli utrzymującą stałość parametrów biochemicznych i biofizycznych organizmu).

Funkcja transportowa

Najważniejszą z nich jest funkcja transportowa. Krew dostarcza do komórek tlen (pobrany wcześniej z płuc) oraz składniki energetyczne, sole mineralne i witaminy (pobrane z przewodu pokarmowego). Zbędne produkty przemiany materii (dwutlenek węgla, mocznik, kwas moczowy) również są transportowane przez krew, która zabiera je z tkanek i przenosi do narządów wydalniczych (nerek, skóry) i do płuc (usuwają dwutlenek węgla).

Mniej znaną funkcją również związaną z transportem jest udział krwi w termoregulacji. Krew odbiera ciepło z okolic, w których produkowane jest ono w nadmiarze (np. z wątroby i z mięśni), i przenosi je do nieco chłodniejszych regionów. Dzięki temu nasz organizm utrzymuje w miarę stałą temperaturę w całym ciele, jedynie z niewielkimi różnicami pomiędzy różnymi rejonami.
Oprócz ciepła krew transportuje również hormony, biorąc udział w regulacji przez te aktywne biologicznie substancje wielu reakcji biochemicznych w ustroju.

Funkcja obronna i udział w homeostazie

Poza funkcjami transportowymi krew bierze udział w reakcjach obronnych organizmu; przenoszone przez nią przeciwciała i komórki odpornościowe zwalczają wszelkie zagrożenia z zewnątrz i z wewnątrz.
Trzecią główną funkcją jest wspomniany już udział krwi w tworzeniu stałego środowiska wewnętrznego, czyli w homeostazie.
3 3 3
2009-12-01T20:40:26+01:00
Jakie są funkcje pokarmu?
Co to jest wyrostek robaczkowy? Kiedy dochodzi do zapalenia wyrostka robaczkowego?
Jakie są funkcje krwi?

1.Funkcje : trawienie, wchłaniani i wydalanie nie strawionych pokarmów .

2. Wyrostek robaczkowy to cienkie uwypuklenie jelita ślepego u niektorych ssaków a u człowieka narząd szczątkowy . Do jego zapalenia dochodzi, gdy zamknie się jego światło przez kamień kałowy oraz w obecności pasożytów i gdy jest infekcja bakteryjna lub zakażenie .

3. Funkcje krwi : transportowa, obronna i homoestatyczna .
3 2 3