Mimo, że oceany i morza są ze sobą połączone, ich wody różnią się - między innymi zasoleniem, temperaturą, przezroczystością i barwą. Czym spowodowane są te różnice? Podaj przyklady.

•Zróżnicowane zasolenia
•Różne temperatury wód powierzchniowych
•Różna przezroczystość.
•Zróżnicowana barwa.

3

Odpowiedzi

2009-12-01T20:46:35+01:00
A)różne zasolenie
głębokość
c)różnporodność substancjii znajdujących się w wodzie
d)-||-
26 3 26
  • Użytkownik Zadane
2009-12-01T20:47:34+01:00
1.::
*Małe parowanie
*Wpada dużo rzek do morza tym mniej$ze je$t za$olenie
*słaba wymiana morza z otwarym oceanem .

22 2 22
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:54:41+01:00
Zróżnicowane zasolenia: dopływające wody rzeczne wody rzeczne mają słodką wodę

Różne temperatury wód powierzchniowych:
ilość napromieniowania słonecznego zależy od szerokości geograficznej

Różna przezroczystość: w Morzu rozwój planktonu sprawia że światło jest silnie pochłaniane i przenika tylko do 30cm

Zróżnicowana barwa:wody przybrzeżne mają mniejszą przeźroczystość ich zielonkawa lub szara barwa świadczy o zawartości zawiesiny
35 4 35