1. Dana jest funkcja x ³ -2x
a) oblicz jej wartość x=a-2
b)sprawdź czy punkt A=(-1,0) należy do wykresu funkcji f

2.f(x)√5+x +√x + √5-x
a) wyznacz dziedzinę funkcji f
b)sprawdź czy liczby (f)1, (f) 4 są wymierne
c)uzasadnij,że f(3)= √3 (√6 + 1)

*w przykładzie 5+x jest pod jednym pierwiastkiem
*jak i 5 -x jest pod jednym pierwiatkiem

1

Odpowiedzi

2009-12-01T21:12:32+01:00