Odpowiedzi

2009-06-01T16:59:27+02:00
Rozprawka to taka forma wypowiedzi która dzieli się na wstęp gdzie zawarta jest hipoteza czyli jak myśl przewodnia,pytanie na które musisz odpowiedzieć w rozwinięciu czyli przynajmniej trzech argumentach,gdzie każdy musi zaczynać się akapitem.W zakończeniu podsumowujesz wszystkie argumenty i udowadniasz to co zawarłaś we wstępie.
4 3 4
2009-06-01T17:35:36+02:00
Teza

(Pewność, że jest tak)
Hipoteza

(Przypuszczenie, że może być tak)

Argumenty

przemawiające za słusznością tezy

(na korzyść tezy, broniące tezy).
Argumenty

przygotowujące tezę, autor stara

się dowieść słuszności hipotezy.

Potwierdzenie tezy

(Podsumowanie argumentów, wy-

ciągnięcie wniosków, ewentualne

ustalenie zadań do realizacji).
Teza

Udowodniona przez przytoczone

argumenty.

2 2 2