Zadanie 1

wyrażenie 18x³yz-30x²yz+6x²y nie jest równe wyrazeniu :
a. 3xy ( 6x²z-10xz+2x )
b.18x²yz(x-1)+6x²y(1-2z)
c.6x²y(3x-5z)
d.6x²y(1+2xz)-6x²yz(5-x)
podaj rozwiązania .

zadanie 2

po wykonaniu mnożenia ( -6x²y³-5xy)(2x²y²-3x) i zredukowaniu wyrazów podobnych otzryamamy :
a. -12x do potęgi 4 y do potęgi 5 + 15x²y
b.8x³y³
c.-12x do potęgi 4 y do potęgi 5 +8 x³y³+15x²y
d.-4x²y³-8xy


zadanie 3
wsród podanych wyrażen są takie których wartości nie zależy od x.
w którym wypdaku ta wartość jest najwqiększa ?
a.5(x-2)-(x-3)x+(x-8)
b.-2x(3-x)-(2x²-6x+3)
c.-6x(3x²-1)-3(2x+4)+18X³
d.-(12x²+3x-5)+3x(4x+1)-7

zadnaie 4
w podręczniku do matematyki jesst S stron , a na każdej stronie jets średnio T linijek tekstu.Wporęczniku do języka polskiego jest o 20 stron więcej , a na każdej stronie mieści się średnio o 7 linijek tekstu więcej niż w podrecznku do matematyki . ile wynoisi różnica między liczba linijek w obu podrecznikach.?
a.140 b. 7S+20T+140 c.20S+7T d.ST+20T+7S+140
Podaj rówannie, rozwiązanie.

zadanie 5
zapisz podane informacje w postaci układó równań
a. suma liczb xi y wynosi 7 a ich różnica wynosi 3
b. liczba a jets 10 razy wieksza od liczby b a liczba b jest o 10 mniejsza od liczby a
c.liczba x jest o 3 większa od liczby y liczba y jest o 6 większa od połowy liczby x
d.prostokąt o bokach a i b ma pole róne 12 i obwód równy 14
e.paweł ma x braci i y sióstr . sióstr ma trzy razy więcej niż braci . w sumie paweł ma czworo rodzeństwa.

zadanie 6
zapisz odpowiednie układy równań
a. w pewnej klasie jest x dziewcząt i y chłopców , w sumie 22 uczniów .dziewcząt jets tam o 20% więcejniż chłopców
b. zeszyt kosztuje x złotych a książka y złotych w sumie 24 zł. zeszyt jest o 80% tańszy od książki
c.bułka i jogurt kosztowały w sumie 2,25zł cena bułki zwioększyła się o 20% a cena jogurtu o 5% i teraz w sumie kosztują 2,40zła. (odznacz ceną bułki przed podwyżka literą x , a cenę jogurtu przed podwyżka y )

zadanie 7
ułóż układ równań którego rozwiązaniem jest para liczb
a. x=3, y=1
b.x=1 ,y=2
c.x=0, y=8

zadnie 8
rozwiąż układy równań

a klamerka x=-y
x-y=6


b kalamerka y=x+3
2x+y=9


c klamerka x-4y= 15
y=4x


d klamerka y=-2x-1
x=y+7

e klamerka -3x=2y
y=1-x


f klamerka 5x+6y=8
x=4y-1


zadnei 9
wyznacz z równań x lub y
a. 5x+y=7
b.3y-x=3
c.3x=y-5
d.2y=x+12e. 25x+5y=1-
f.3x-9y=6
g.4x+2y=8
h.2(x+y)=6
i.3(x+1)=2(4-y)

Bardzo proszę o szybką pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T08:01:02+01:00
Zadanie 1
18x³yz-30x²yz+6x²y=3x²y(6xz-10z+2)=6x²y(3xz-5z+1)=6x²y*(z*(3x-5))+6x²y
odp.b,c,d

Zadanie 2
( -6x²y³-5xy)(2x²y²-3x)=-12x⁴y^5+18x³y³-10x³y³+15x²y=-12x⁴y^5+8x³y³+15x²y
odp.c
Zadanie 4

matematyka-S stron
tekst - T
liczba linijek w książce dana jest wzorem : S*T
polski - S+20
tekst -T+7
liczba liniejek tekstu w książce : (S+20)*(T+7)=ST+7S+20T+140

Różnica:
ST+7S+20T+140-ST=7S+20T+140 odp.b

Zadanie 5
a){x+y=7
{x-y=3

b){10b=a
{a/10=b
7 2 7