Następujące pierwiastki: P, Be, As, S, B, Te, pogrupuj w zestawy spełniające określony warunek:
1.w cząsteczce wodorku na dwa atomy wodoru przypada jeden atom pierwiastka.
2.W cząsteczce wodoru na trzy atomy wodoru przypada jeden atom pierwiastka. Odpowiedz podaj w postaci wzorów wodorków.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:37:25+01:00