Odpowiedzi

2009-12-01T20:57:20+01:00
By skonstruować biznes plan musimy mieć przede wszystkim pełną i szczegółową wiedzę branżową. To na jej podstawie będziemy przedstawiać prognozę przychodów i kosztów oraz konieczność podejmowania działań inwestycyjnych. Konieczna też będzie dokładna analiza rynku, na którym będziemy działać. Jeśli sami nie potrafimy tego zrobić, może warto zastanowić się nad zleceniem takiej analizy firmie zewnętrznej, która zajmie się tym profesjonalnie, wcześniej określając indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Analizując konkurencję musimy zbadać rynek lokalny, regionalny, dokładnie określając jakie produkty ma ona w swojej ofercie, na jakich rynkach działa, czy posiada oddziały, jakie technologie stosuje, jakie przeprowadza inwestycje i na jaką skalę, ilu zatrudnia ludzi itd. Doskonale będzie jeśli uda nam się dotrzeć do danych finansowych np. za okres ostatnich trzech lat.

Przydatne będą dane o przychodach ze sprzedaży, stanie środków finansowych, majątku trwałym, obrotowym, wyniku finansowym netto oraz stanie kapitałów własnych. Wykonanie profesjonalnego benchmarkingu jest krokiem milowym przy sporządzaniu dobrego biznes planu.