Odpowiedzi

2009-12-01T21:01:10+01:00
Karol Wielki to król Franków, któremu przypisuje się utworzenie potężnego Imperium i odnowienie Cesarstwa Zachodniego.
Postać ta jest zazwyczaj ukazywana w superlatywach, chwalimy go za duże osiągnięcia. Jednakże osoba ta nie do końca postępowała właściwie. Uważamy go za idealnego władcę, wzór do naśladowania dla nas. Musimy jednak pomyśleć, czy tak naprawdę król ten kierował się czystym sercem w swoim postępowaniu. Władca powinien dbać o dobro ogółu, kierować się chęcią polepszenia warunków bytu swojego narodu. Niestety Karol Wielki pragnął spełnić swoje marzenie, nie ze względu na innych. Wzięły górę u niego jego ambicje, duma, honor. Pragnął sławy, podziwu. Chciał być uważany za najszlachetniejszego, najmędrszego i najsilniejszego władcę. Dążąc do celu, nie zważał na inne kraje. Nie szanował obcokrajowców, gdy tylko mu się sprzeciwiali. Osoba ta jest przykładem egoisty, który za wszelką cenę chciał zdobyć popularność i wyższość nad ludźmi. Nie szanował poglądów innych, ich kultury i religii. Król ten był na pozór bogobojny, jednak tak naprawdę łamał przykazania i zabijał wiele niewinnych ludzi, którzy tylko próbowali być szanowani.
Uważam, że Karol Wielki to postać historyczna, która wiele zdziałała podczas swego panowania. Powstało wiele dzieł, gdzie jest on przewartościowany. Często widzimy w nim ideała lecz musimy spojrzeć na jego postać z innej strony. Nie zauważamy jego negatywnych cech, które nieraz górowały nad tymi dobrymi.

albo xd :
w negatywnym świecie...
- z dumą zabija
-nie toleruje innych relegii
- walczy dla łupu o raz aby przyłączyć do swojego państwa jak największą ilośc podbitych miast
- bezwzględnie zabija pogan w brutalny sposób
Podsymowując, Karol Wielki jest negatywnym bohaterem, gdyż jest bezwzględny i konsekwentny.

MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁAM CHOĆ TROCHĘ!!
4 3 4
2009-12-01T21:04:46+01:00
Karol Wielki, od 768 roku król Franków, germańskiego ludu żyjšcego na terenach dzisiejszej Francji, został pierwszym w Europie od upadku Cesarstwa Zachodnio rzymskiego cesarzem. Ten potężny władca zdołał podbić Saksonię i Bawarię a następnie rozszerzył posiadłosci frankijskie o ziemie hiszpańskie i włoskie. W pierwszy dzień swiat Bożego Narodzenia 800 r. papież Leon III koronował go w Rzymie na cesarza. W czasach gdy ludzie osišgali znacznie niższy wzrost niż obecnie, wysoki (180 cm) i barczysty władca budził powszechny respekt. Chociaż sam nigdy nie nauczył się pisać, a z czytaniem miał zawsze wiele kłopotów, jego dwór w Akwizgranie stał się jednym z najważniejszych ośrodków nauki i kultury. Karol Wielki posiadał duże i żywe oczy piękne włosy Sredniego wzrostu nos. Jego głos był wyrażny. Wymowę miał bogatš i potoczystš. Oprócz języka ojczystego znał także łacinę. PoSwięcał się studiom naukowym. Uprawiał jazdę konnš i polowanie bo tak nakazywał obyczaj jego ludu. Z wielkim szacunkiem i miłoSciš obdarzał religię chrzeScijańskš. Pilnie rano i wieczorem uczęszczał w nabożeństwach koscielnych. Karol Wielki był bardzo umiarkowany w jedzeniu i piciu. Biesiady wydawał tylko podczas szczególnych uroczystoci. W czasie jedzenia chętnie słuchał muzyki lub lektora.

- z dumą zabija
-nie toleruje innych relegii
- walczy dla łupu o raz aby przyłączyć do swojego państwa jak największą ilośc podbitych miast
- bezwzględnie zabija pogan w brutalny sposób
Podsymowując, Karol Wielki jest negatywnym bohaterem, gdyż jest bezwzględny i konsekwentny.

MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁEM CHOĆ TROCHĘ!!