2. Sześciokąt foremny ma bok 6 cm. Oblicz pole koła opisanego na tym
sześciokącie i pole koła wpisanego w ten Sześciokąt. Ile razy pole koła
opisanego na tym sześciokącie jest większe od pola koła wpisanego
w ten sześciokąt?

Bardzo proszę o rozwiązanie tego zadania

1

Odpowiedzi

2009-12-01T21:04:13+01:00