W mieście M liczącym 45 tysięcy mieszkańców w roku 2000 urodziło się 675 dzieci, zmarło 450 osób. oblicz współczynniki zgonów, urodzeń i przyrostu naturalnego. oblicz, ile powinno być w tym mieście za 10 lat szkół podstawowych, jeśli w jednej szkole mieściłyby się 3 klasy czwarte po 25 uczniów.

1

Odpowiedzi

2009-06-01T17:27:39+02:00
Współczynnik urodzeń:
675/45000 *100%=1,5%

Współczynnik zgonów:
450/45000 *100%=1%

Przyrost naturalny:
675-450=225
Współczynnik przyrostu naturalnego:
225/45000 *100%=225/450%=0.5%

3*25=75
675/75=9
Powinno być 9 szkół.