Przeczytaj zdania i wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F - przy zdaniach fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.

1. Pojęcie atomu jako najmniejszej cząstki pojawiło się w XX wieku.
2. Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1909 roku John Dalton.
3. Materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek.
4. Cechą materii jest jej ciągła budowa.
5. Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości.
6. Atomy tego samego pierwiastka łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego.
7. Atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki.
8. Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają jednakowe masy i rozmiary.

Z góry dziękuję :-)
Tam, gdzie jest fałsz, to proszę o poprawienie zdań, na prawdziwe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T21:11:54+01:00
1 P (choć nie jestem pewien)
2 F (Dalton zrobił to w 1808)
3 P
4 ???
5 P
6 F (to niekoniecznie muszą być te same atomy)
7 P
8 P
44 2 44